Jobbehjemmefraonline.no

© 2013-2018
Alle rettigheter reservert

​Gode muligheter til å jobbe hjemmefra

Nyttig om forretningside


En forretningside bør si noe om hvordan du skal tjene penger og er således mye av grunnlaget for å lykkes med egen bedrift. I denne artikkelen ser vi blant annet på hva som kjennetegner en god forretningside, samt på hvordan du bør vurdere denne.

Grunnlaget for suksess
En god forretningside er ingen garanti for suksess, men uten en god forretningside er det praktisk talt umulig å lykkes som grunder. Det er derfor viktig at du legger ned litt innsats i arbeidet med å utforme en god og beskrivende forretningside. Denne skal nemlig både fortelle dine ansatte, dine kunder, dine samarbeidspartnere og andre hva du skal drive med, hvordan din bedrift skal utmerke seg positivt, samt hva som er unikt med din bedrift. Videre skal forretningsideen være en slags overordnet guide som forteller deg og dine ansatte hvordan bedriften skal tjene penger.

En god forretningside
Selv om det ikke finnes noen fasit på den perfekte forretningsideen, så finnes det en del punkter som det anbefales at du tar med. Det finnes imidlertid svært få forretningsideer som har med alle disse punktene, noe som skyldes at en forretningside skal være kort og konsis og vanligvis består av 20-40 ord. Du må derfor selv prioritere hvilket budskap du synes det er viktig å formidle. Her er noen hjelpespørsmål i arbeidet med å utvikle en forretningside.

•    Hvordan skal bedriften tjene penger?
•    Hva er unikt med din bedrift?
•    Hva skal bedriften drive med?
•    Hvilke behov skal bedriften dekke?
•    Hva er dine konkurransefortrinn?
•    Hvorfor skal kundene velge deg?
•    Hvem er dine potensielle kunder?
•    Husk å ta med navnet på bedriften

Hvor realistisk er din ide?
Din forretningside vil være grunnlaget for den videre planleggingen i form av en forretningsplan og dette arbeidet vil blant annet gi svar på om din ide er realistisk. Nedenfor finner du noen faktorer som vil bestemme dine muligheter til å tjene penger og som således kan gi deg en pekepinn på realismen i din forretningside. Husk imidlertid at dette er generell informasjon og at det kan være store forskjeller på forretningsideer og risikoen forbundet med disse. En Forretningside som går ut på å jobbe hjemmefra uten behov for innvesteringer vil for eksempel medføre liten eller ingen risiko for økonomisk tap. Kravene til en kritisk gjennomgang av forretningsideen vil derfor relativt små.

Markedssituasjonen
Markedssituasjonen er et godt utgangspunkt for kritisk å vurdere egen forretningside. Hvilket behov skal du dekke? Hvordan er konkurransesituasjonen? Er det sannsynlig at du kan hevde deg i konkurranse med andre aktører? Hvordan vil behovet for dine produkter utvikle seg? Er etterspørselen stor nok til at du kan tjene penger? Skal du satse på et lokalt, regionalt, nasjonalt, eller et globalt marked? 

Dine ressurser
Ved siden av markedssituasjonen er dine egenskaper og ressurser avgjørende for muligheten til å lykkes med egen bedrift. Å tjene penger helt på egenhånd medfører en god del usikkerhet og det er ikke alle som trives i en slik situasjon. Videre vil det å starte egen bedrift kreve mye arbeid, spesielt i en oppstartsfase. Det vil også medføre perioder med motgang, utfordringer og frustrasjon. Hvilke kunnskaper har du som kan hjelpe deg å gjennomføre din forretningside? Hvilke personlige egenskaper har du som kan hjelpe deg å takle utfordringer og motgang? Hvilke ressurspersoner finnes i ditt kontaktnett? Har du mulighet til å finansiere nødvendige innvesteringer? 

Andre muligheter
Føler du deg ikke klar til å starte egen bedrift? Er ikke din forretningside realistisk? Det finnes en rekke andre muligheter for deg som ønsker å tjene penger på egenhånd og spesielt gjennom finner du flere ekstrajobber som lar deg jobbe hjemmefra. I menyen finner du en rekke artikler med tips om forskjellige jobbmuligheter av denne typen, blant annet i artikkelen Spilltesting. For deg som er villig til å ta litt risiko anbefales Valutahandel som er en spennende mulighet til å tjene penger hjemmefra.

Les også: Forretningsplan 
Les også: Forretningsplan del 2
Les også: Betalte spørreundersøkelser på nett
Les også: Nyttig om nettsalg 

Kilder:
Jobbe-hjemme.com
Altinn.no