​Gode muligheter til å jobbe hjemmefra

Jobbehjemmefraonline.no

© 2013-2018
Alle rettigheter reservert

Nyttig om forretningsplan


En forretningsplan er et dokument hvor du foretar en grundig gjennomgang av din forretningside og dette dokumentet er først og fremst et viktig verktøy i det videre arbeidet med å starte egen bedrift. I tillegg er forretningsplanen viktig i forhold til eventuelle investorer og opptak av lån.

Hvorfor lage forretningsplan?
For det første vil forretningsplanen være viktig i forhold til potensielle investorer, samarbeidspartnere og långivere. For en bedrift i etableringsfasen er nemlig en forretningsplan den beste og ofte eneste reelle muligheten til å dokumentere at bedriften vil komme til å tjene penger. En god forretningsplan som presenterer din forretningside på en måte som synligjør realismen og potensialet vil betraktelig øke mulighetene til ekstern finansiering. Det er viktig dersom du har behov for finansiering, men det aller viktigste med en forretningsplan er din og bedriften egen bruk av dette dokumentet som gjerne omtales som et styringsverktøy. 

Et viktig styringsverktøy
Mange forbinder en forretningsplan med det å starte en bedrift og dette dokumentet er da også meget viktig i en planleggings og oppstartsfase. Forretningsplanen er imidlertid også et styringsverktøy som jevnlig bør oppdateres og som bør benyttes til å utvikle bedriften i riktig (ønsket) retning. Den er på mange måter grunnlaget for bedriftens eksistens, samt for bedriftens mulighet til å tjene penger og en god forretningsplan tar for seg alle forretningsmessige forhold ved din bedrift. I de neste avsnittene får du en kort innføring i hva en forretningsplan bør inneholde, men legg merke til at det ikke finnes noen fasit på den perfekte forretningsplanen.

Mål, visjon og forretningside
Dine mål, visjoner og din forretningside vil ligge i grunn for utviklingen av din bedrift og har således sin naturlige plass i en forretningsplan.  En forretningside skal blant annet fortelle hva du skal drive med, hvordan du skal tjene penger, samt hva som er unikt med din bedrift. En visjon er langsiktige målsetninger (framtidsdrømmer) som du skal kunne oppnås innen et gitt tidspunkt. Et mål er mer konkrete målsetninger som skal bære målbare og som vanligvis har en tidshorisont på 6 – 24 måneder.

•    Les mer om hva en forretningside er
•    En Visjon: Innen 2017 skal bedriften bli ansett som en ledende lokal leverandør av renholdstjenester.
•    Et Mål: I løpet av et år skal bedriften øke omsetningen med 30 prosent

Markedssituasjonen
Den nåværende og fremtidige markedssituasjonen er naturligvis avgjørende for dine muligheter til å tjene penger og bør derfor få en sentral plass i din forretningsplan. Det betyr at du må bruke tid på å finne fakta om kundebehov og etterspørsel, samt om konkurransesituasjonen. Utgangspunktet er at du må tilby en vare eller en tjeneste som kundene har behov for, til en pris de er villige til å betale. Videre må du kunne hevde deg i konkurranse med andre aktører som tilbyr samme eller lignende produkt. Hvor stor er etterspørselen i dagens marked? Hvordan vil markedet utvikle seg? Hvem er dine konkurrenter og hvorfor skal kunden velge deg fremfor disse?  Gir markedet et realistisk grunnlag for at din bedrift skal kunne tjene penger? 

Økonomisk planlegging
Et budsjett er et slags forhåndsregnskap som viser forventet økonomisk aktivitet. Budsjettering er således et viktig redskap i arbeidet med å starte egen bedrift og har en sentral plass i forretningsplanen. Også her er fakta og grundig forarbeid viktig, spesielt fordi en nyetablert bedrift ikke har historiske regnskapstall å benytte som grunnlag. Regnskapet viser nemlig den faktiske økonomiske aktiviteten i en bedrift og benyttes derfor i arbeidet med å utarbeide budsjett. Legg merke til at et budsjett aldri vil stemme 100 prosent med det som blir virkeligheten og at det er viktig å budsjettere realistisk.

Budsjetter og kalkyler
Det finnes en rekke delbudsjetter som hjelper deg å få et klart bilde av din bedrifts fremtidige økonomiske utsikter og disse vil også gi deg svar på hvor realistisk din forretningside er. Nå behøver ikke en forretningsplan inneholde alle disse budsjettene og du kan gjerne benytte et budsjettsammendrag. Men, du bør absolutt utarbeide alle delbudsjett før du setter i gang driften. I tillegg til å vise realismen i din forretningside er budsjettet er viktig styringsverktøy, samt nødvendig dokumentasjon i forhold långivere, investorer og andre samarbeidspartnere. Her er noen eksempler på budsjett og kalkyler.

Resultatbudsjettet viser forventede inntekter og kostnader for en bestemt periode og dette budsjettet forteller om bedriften kommet il å tjene penger eller gå med underskudd.

Likviditetsbudsjettet viser forventede ut og innbetalinger for en bestemt periode og dette budsjettet forteller hvor mye penger du til enhver vil ha tilgjengelig 

Balansebudsjettet forteller hvilke eiendeler bedriften har, samt hvordan disse er finansiert.  Dette budsjettet forteller også noe om verdien på bedriften.

En produktkalkyle hjelper deg med å beregne pris og fortjeneste på forskjellige varer og tjenester. Bidragsmetoden og selvkostmetoden er de vanligste kalkylemetodene og dette er et punkt du bør bruke en god del tid på. En kalkyle vil blant annet fortelle deg om et produkt er lønnsomt, samt hvor mye du vil tjene per solgt enhet.

Salgsbudsjettet viser hvor mye du forventer å selge i en bestemt periode og dette budsjettet forteller dermed dine forventede salgsinntekter på grunnlag av dine produktkalkyler.

Andre aktuelle budsjetter er investeringsbudsjett, innkjøpsbudsjett, kostnadsbudsjett og finansbudsjettLes videre om forretningsplanen

Ressurser
Artikkelen Starte egen bedrift er første artikkel i en serie om det å tjene penger på egenhånd og et godt utgangspunkt for deg som drømmer om å jobbe hjemmefra. Ellers finner du nyttig informasjon på nettsidene til Altinn, samt til Innovasjon Norge. Dersom du kun ønsker en ekstrajobb finnes det også gode muligheter til å tjene penger hjemmefra. Tips finner du i artikkelen Hvordan Jobbe hjemme, samt i denne artikkelen. Ellers anbefales denne siden for deg som ønsker å tjene penger online.

Kilder:
Jobbe-hjemme.com
​Altinn.no