​Gode muligheter til å jobbe hjemmefra

Jobbehjemmefraonline.no

© 2013-2018
Alle rettigheter reservert

Nyttig om forretningsplan del 2


Forretningsplanen er et nyttig verktøy for deg som skal starte egen bedrift og arbeidet med denne bør derfor gjøres så godt og grundig som mulig. Blant annet vil en god forretningsplan vise om din forretningside er realistisk, samt hjelpe deg med å lykkes som grunder.

Forretningsplanen
I del 1 av artikkelserien Forretningsplan finner du informasjon om viktige momenter som en slik plan bør inneholde. Det inkluderer blant annet økonomisk planlegging med budsjetter og kalkyler, det inkluderer analyser og arbeid med markedssituasjonen, og det inkluderer en forretningside, mål og visjon for din bedrift. I denne artikkelen ser vi på flere punkter som bør være med i en forretningsplan, samt på noen tips om arbeidet med å utarbeide denne. Da med tanke på grundighet, realisme og faktabasert arbeid.

Dine produkter
I forrige artikkel nevnte vi produktkalkyler og markedssituasjonen som er viktige begrep i arbeidet med å starte egen bedrift. Det er i høyeste grad også dine produkter og de bør således inkluderes i forretningsplanen. Forsøk å definere dine produkter så nøyaktig som mulig og beskriv så disse. Hva er unikt med ditt produkt og gjør at kunden vil foretrekke dette? Hvilke utfordringer vil du møte i forhold til salg, pris og eventuell produksjon? Hvordan skal du kunne tjene penger på disse produktene? Benytt gjerne produktkalkyler i arbeidet med å fastsette pris og for å finne fortjenesten pr produkt. Legg merke til at begrepet produkt både inkluderer slag av varer og salg av tjenester.

Dine Strategier
I forretningsplanen har du definert din visjon og dine mål. Du har også beskrevet dine produkter og vurdert muligheter og utfordringer i markedet. Et naturlig skritt videre er da å vurdere hvordan din bedrift skal nå sine mål. Hvilke strategier skal du benytte for å utnytte mulighetene i markedet? Hvilke virkemidler skal du bruke for å tjene penger? Prisstrategi, salgsstrategi (salgskanaler), personellstrategi og markedsføringsstrategi er eksempler på virkemidler du bør vurdere å ta med i din forretningsplan.

Som du ser eksisterer det en rekke forskjellige virkemidler du kan benytte og det finnes forskjellige strategier innen for hver av disse virkemidlene. Pris er et eksempel og det finnes flere prisstrategier du kan benytte. Hva du velger bør blant annet avhenge av konkurransesituasjonen, men her er likevel noen generelle betraktninger (eksempler). Du kan velge en prisstrategi hvor du du gjennom faste lave priser ønsker å kapre markedsandeler. Du kan velge en strategi hvor du satser på gode tilbud. Du kan velge en strategi hvor du satser på et lojalitetsprogram som belønner lojale kunde. Eller du kan velge en strategi med forholdsvis høye priser hvor du benytter andre virkemidler til å kapre kunder. 

Flere punkter
En forretningsplan bør også inneholde en beskrivelse av deg som skal starte egen bedrift. Hvilke personlige egenskaper har du som kan hjelpe deg å tjene penger på din forretningside? Hvilke faglig kompetanse har du? Hva er dine utfordringer og begrensninger? Finn ut hva som er dine styrker og svakheter og finn ut på hvilke områder du behøver hjelp.

Videre bør forretningsplanen inneholde en oversikt over eventuelle kapitalbehov og en plan for finansiering av disse. Den bør også inneholde en fremdriftsplan som forteller hvem som skal utføre viktige arbeidsoppgaver, samt hvordan og når disse skal utføres. Husk ellers at alle relevante bedriftsopplysninger naturlig nok hører hjemme i en forretningsplan. F.eks, bedriftens navn, organisasjonsnummer, organisasjonsform, adresse, kontaktinformasjon, regnskapsfører og revisor, bankforbindelse, med mer.

Arbeidet med forretningsplanen
En forretningsplan er som nevnt et svært viktig dokument som blant annet skal synligjøre hvordan du skal tjene penger, samt hjelpe deg å nå dine mål. Den skal også synliggjøre om din forretningside er realistisk og det er derfor viktig at du er kritisk når du arbeider med budsjetter, kalkyler og annen planlegging. Fakta, kunnskap og grundig arbeid er forutsetninger for å kunne lage en god og realistisk forretningsplan, samt for å lykkes med å starte egen bedrift.

Mer info
I menyen finner du en rekke artikler om det å jobbe hjemmefra, samt om det å lykkes som grunder. Sjekk gjerne artiklene Starte bedrift og Forretningside - Grunnlaget for suksess. Dersom du enda ikke er klar for etablere egen bedrift finnes det en rekke andre muligheter til å tjene penger på egenhånd. Blant annet finner du nyttige tips i artikkelen Jobb som artikkelforfatter.

•    Sjekk gjerne denne muligheten til ekstra inntekter
•    Sjekk gjerne hvordan du kan tjene penger på hobbyen din
•    Sjekk gjerne http://www.innovasjonnorge.no/Bygg-en-bedrift/grunder/
•    Sjekk gjerne http://www.skape.no/dokumentmaler/forretningsplan-mal