Jobbehjemmefraonline.no

© 2013-2018
Alle rettigheter reservert

​Gode muligheter til å jobbe hjemmefra

Hvordan jobbe hjemme med Facebook?


Flere hundre millioner medlemmer betyr naturligvis at det er mulig å tjene penger med Facebook. Det gjelder både for deg som har en tjeneste eller et produkt du ønsker å selge, samt for deg som ønsker å arbeide for andre. Her presenterer vi noen muligheter til å jobbe hjemmefra ved hjelp av dette populære sosiale mediet.

Arbeide for andre
Det dukker stadig opp nye muligheter til å tjene penger med Facebook og en av disse er å promotere produkter eller andre ting på vegne av andre. Det kan være en spesiell kampanje du får betalt for å markedsføre, det kan være er merkenavn som skal promoteres, det kan være et bestemt produkt, eller det kan være andre former for markedsføring. Mulighetene til å tjene penger på denne måten er mange og vanligvis vil du få betaling i form av en fast sum, eller som provisjon av et eventuelt salg. Mer informasjon om hvordan du kan tjene penger på denne typen markedsføring finner du på nettstedet Paid Social Media Jobs

På dette nettstedet finner du også andre metoder som gjør det mulig å jobbe hjemmefra ved hjelp av Facebook. Den kanskje mest spennende metoden er å styre Facebook-profiler på vegne av andre. Stadig flere ønsker nemlig å benytte sosiale medier til markedsføring, men mange har verken ressurser eller nødvendig kunnskap og derfor er de villige til å betale andre for å gjøre arbeidet. På det nevnte nettsted finner du som nevnt en rekke muligheter til å tjene penger hjemmefra, både ved hjelp av Facebook, samt ved hjelp av andre sosiale medier som YouTube og Twitter. Legg merke til at Paid Social Media Jobs er en medlemsside hvor du må betale en medlemsavgift. Ved å følge denne linken kan du nå forsøke et prøvemedlemskap til kun 25 kroner. Det betyr en god mulighet til å sjekke om dette er en måte å tjene penger på som passer for deg.

Promotere egne produkter
Facebook kan være en god salgskanal og dersom du har egne ting å promotere bør du komme i gang snarest. Alt i fra et bestemt produkt, dine tjenester eller din egen nettbutikk egner seg for markedsføring gjennom sosiale medier. Husk bare å følge retningslinjene til Facebook og lignende nettsamfunn. Hvordan du oppnår mest mulig effektiv markedsføring vil avhenge mye av hva du skal promotere og her nevner vi bare kort noen grunnleggende faktorer som vil påvirke din mulighet til å lykkes. 

De grunnleggende forutsetningene vi tenker på er relatert til din profil og det inkluderer dine venner. De er nemlig viktige dersom du skal kunne jobbe hjemmefra ved hjelp av Facebook og det første du bør tenke på er å skaffe deg reelle venner. Med det mener vi venner som har en genuin interesse for din profil og det du uttaler deg om. Det motsatte vil være å kjøpe seg venner, noe du kan gjøre svært rimelig. Resultat vil imidlertid mest sannsynlig bli dårlig da disse vennene ikke er aktive og ofte ikke engang virkelig mennesker. I tillegg kan det få profilen din til å fremstå som lite troverdig. En norskspråklig Facebook-profil hvor du skal promotere jakt og turutstyr vil for eksempel fremstå noe merkelig dersom neste alle vennene dine er fra andre deler av verden.

Når det gjelder din profil er troverdighet det du ført og fremst bør fokusere på. Det vil sammen med dine venner være mye av grunnlaget for å kunne tjene penger hjemmefra og her anbefaler vi litt planlegging. Hvordan ønsker du å fremstå? Hva skal profilen din benyttes til? Forsøke å bygge deg opp som en autoritet på aktuelle områder. Med et mener vi at du for eksempel bør fremstå som en person med gode kunnskaper om friluftsliv dersom du skal promotere jakt og turutstyr. Ellers er det viktig at du fremstår som ærlig, imøtekommende og at du gir et positivt inntrykk. Bidra til dette nettsamfunnet på en positiv måte og dine muligheter til å tjene penger vil være gode.


Hvordan lykkes på Facebook?

Hvordan jobbe hjemme som oversetter?