Jobbehjemmefraonline.no

© 2013-2018
Alle rettigheter reservert

​Gode muligheter til å jobbe hjemmefra

Tjen penger hjemmefra med YouTube


YouTube byr på flere muligheter til å tjene penger online og stadig flere benytter dette populære nettopp med det formål og skaff seg ekstra inntekter. I denne artikkelen ser vi litt på de forskjellige metodene du kan benytte, på hvordan du kan bli YouTube-partner samt på hva som skal til for å tjene penger med YouTube. 

To forskjellige utgangspunkt
Det finnes som nevnt mange inntektsmuligheter knyttet til YouTube, men alle disse kan deles inn i to kategorier hvor den ene er å tjene penger direkte fra videoene som lastes opp. Det innebærer at du blir medlem i YouTube sitt partnerprogram og tjener penger for eksempel på at noen klikker på tekstannonser som vises ved din video. I dag er det om lag 20 000 slike partnere og hovedsakelig er dette privatpersoner som jobber hjemmefra. 

Den andre kategorien kan vi gjerne beskrive som indirekte å tjene penger på videoene som lastes opp. Det kan for eksempel være å benytte YouTube for å drive trafikk til en blogg eller en nettbutikk, eller det kan være å benytte YouTube til markedsføring av varer, tjenester og merkenavn. Det finnes mange inntektsmuligheter relatert til denne kategorien og svært mange mennesker benytter YouTube til slike formål. Legg merke til at du ikke behøver å være partner for å tjene penger hjemmefra på denne måten.

YouTube-Partner
Dersom du ønsker å bli YouTube-Partner og dermed tjene penger direkte fra dine videoer må du regne med å legge ned en god del arbeid. Det stilles nemlig forholdsvis strenge krav for å bli godtatt som partner. Flere tusen privat har imidlertid, som nevnt klart dette, så det er langt i fra umulig. Nøyaktig hva som skal til for å bli partner hersker det noe uenighet om og her nevner vi bare kort det mest noe viktige momenter. For mer informasjon bør du sjekke Google sin hjelpesider, samt i denne artikkelen.

Som nevnt eksisterer det en del uenighet om hva som er de viktigste kriteriene for å bli godkjent som YouTube-partner, også blant de som allerede tjene penger på denne måten. De aller fleste er imidlertid enige om at det er viktig med mange videoer, samt at du bør ha mange seere. Du må med andre ord allerede ha lastet opp en del videoer før du kan bli partner. Videre er det viktig at videoene holder god kvalitet, samt at de er hjelpsomme, informative, morsomme, eller på en annen måte gir seerne noe nyttig. Videre bør du legge ut videoer regelmessig og disse bør være innenfor en bestemt nisje, eller et bestemt tema. 

Andre Muligheter
Det finnes som nevnt også en rekke muligheter til å tjene penger med YouTube også for deg som ikke blir YouTube-Partner. Markedsføring er da et stikkord og dersom du ikke har egne produkter å markedsføre kan du tjene penger på å gjøre jobben for andre. Du kan for eksempel lage en reklamevideo for en lokal restaurant, eller du kan benytte såkalte affiliate-markedsføring. Sistnevnte innebærer at du tjener penger hver gang du og i dette tilfellet dine videoer genererer et salg eller en annen ønsket handling. Et eksempel er at du lager en video med treningstips og så inkluderer affiliatelinker til en nettbutikk som selger treningsutstyr. 

Om videoene
​Flest mulig seere er naturligvis en viktig forutsetning for å tjene penger med YouTube og dersom du søker litt på Google eller Bing finner du en rekke artikler med tips om hvordan du kan lage populær videoer. Morsomme, underholdende, unike, informative og hjelpsomme er begrep som ofte benyttes i denne sammenheng og ofte står valget mellom å lage en underholdende video eller en informativ video som for eksempel viser hvordan man skifter sykkelkjede. Et godt sted å begynne jakten på tips er denne artikkelen.

Legg for øvrig merke til at det ikke bare er popularitet som vil avgjøre hvor mange seere du får. Tittel, nøkkelord og beskrivelse av din video er også vittig, spesielt dersom du ønsker å tjene penger. Et grundig arbeid med de nevnte punktene kan nemlig gi en god del ekstra seere, både fra YouTube sine egne søkefunksjoner og ikke minst fra vanlige søkemotorer. Spesielt dersom du skaffer noen gode lenker til videoene dine kan det sammen med en god tittel gi mye ekstra trafikk. Personer som for eksempel på Google søker etter hvordan skal skifte sykkelkjede kan da havne på din video. 

•    Sjekk mulighetene på YouTube
•    Jobbe Hjemmefra med Twitter?
•    Finn jobber som artikkelforfatter
•    Hvordan lykkes med Facebook?