Jobbehjemmefraonline.no

© 2013-2018
Alle rettigheter reservert

​Gode muligheter til å jobbe hjemmefra

Skal du starte egen bedrift?


Frihet til å jobbe hjemmefra, selvstendighet, muligheten til å lykkes på egenhånd, spennende og lærerike utfordringer, muligheter til å tjene mye penger, med mer. Det finnes mange gode grunner til å starte egen bedrift, men det finnes også en del viktige forutsetninger som vil avgjøre mulighetene til å lykkes.

Grunnlaget for å tjene penger
En forretningside forteller hva du skal drive med og hvordan du skal tjene penger. Den er derfor selve grunnlaget for å kunne starte egen bedrift og litt enkelt forklart består arbeidet som grunder i å sette denne ideen ut i livet. Før du kommer så langt bør du imidlertid foreta en del grunnleggende vurderinger av din forretningside, av dine personlige egenskaper, samt av andre forutsetninger som vil avgjøre dine muligheter til å lykkes. Hva som kjennetegner en god forretningside, samt nyttige tips og informasjon finner du i denne artikkelen.

Personlig avklaring
Pågangsmot og en god forretningside vil hjelpe deg langt på vei, men dine personlige egenskaper og ressurser vil også i stor grad påvirke mulighetene til å lykkes med å starte egen bedrift. Før du arbeider videre med din forretningside bør du derfor avklare om du er den rette personen til å videreføre denne ideen. Har du eller kan du skaffe deg nødvendig kunnskap? Har du selvdisiplin til å kunne jobbe hjemmefra (på egenhånd)? Hvilke hjelp og støtte kan du hente fra ditt kontaktnett? Hvordan kan du finansiere eventuelle investeringer? Har du kjennskap til og kunnskap om markedet, konkurrentene og potensielle kunder? Er du villig til å ta risikoen som er forbundet med på starte egen bedrift? Er du i en oppstartsfase villig til å arbeide mye, ofte uten å tjene penger.

Planlegging
Du har en god forretningside som forteller hvordan du skal tjene penger, du er motivert for å starte egen bedrift og du den rette personen til å lykkes. Da er neste skritt å utarbeide en forretningsplan som blant annet skal synliggjøre potensialet i din forretningside, samt forklare hvordan du skal løse utfordringer i forhold til økonomi, konkurranse, med mer. Hvor omfattende forretningsplanen skal være avhenger blant annet av hvilken type bedrift du skal starte, samt av om du er avhengig av ekstern finansiering.

Les om forretninsideen
Les om forretningsplanen

​Arbeidet med forretningsplanen bør gjøres grundig og vil blant annet synliggjøre om din forretningside er realistisk. Det betyr at den blant annet bør fortelle noe om potensialet i markedet og om konkurransesituasjonen. Den bør fortelle om dine forutsetninger for å starte egen bedrift. Den bør fortelle hva bedriften du skal drive med, samt hvordan du skal lykkes. Den bør fortelle noe om dine økonomiske mål på kort og lang sikt. Utfyllende informasjon finner du i denne artikkelen.

Starte egen Bedrift
Når planlegging og annet forarbeid er unnagjort kan du starte din egen bedrift og det innebærer blant annet å velge selskapsform. Aksjeselskap (AS) eller Enkeltpersonforetak er for de fleste de mest aktuelle alternativene, men det vil blant annet avhenge av risiko og finansieringsbehov. Videre innebærer det å starte egen bedrift også en del formelle krav, at du må forholde deg til et regelverk, samt i noen tilfeller at du behøver spesielle tillatelser. Nødvendig informasjon om dette finner du på Altinn.no

Økonomi
Både i en planleggingsfase og i det daglige arbeidet vil naturligvis økonomi spille en stor rolle og selv om de fleste velger å betale for ting som regnskapstjenester bør du skaffe deg grunnleggende kunnskaper om dette emnet. Det gjelder ikke minst budsjettering og kalkyler, men også nødvendig kunnskap om regnskap, likviditet, resultat, offentlige avgifter, med mer. Det vil øke dine muligheter til å tjene penger og vi kommer tilbake med egne artikler om disse de økonomiske sidene ved det å starte egen bedrift.

Andre Muligheter
Selv om du ikke ønsker å etablere egen bedrift finnes det flere gode muligheter til å jobbe hjemmefra. Spesielt gjennom internett finnes det mange gode muligheter til ekstra inntekter, samt for deg som ønsker å jobbe hjemmefra på fulltid. Sjekk menyen til venstre for tips om hvordan du kan tjene penger hjemmefra, blant annet anbefales artiklene Hvordan bli artikkelforfatter og Hvordan bli som oversetter. Sjekk gjerne også artikkelen Passive inntekter.